Bud & AutoBud

Autobud kan brukes på: Standard Auksjoner og 1kr auksjoner.

Bud/autobud
Når du byr kan du legge inn neste mulige bud eller samtidig også legge inn bud med AutoBud. AutoBud er maksbeløpet du er villig til å betale for objektet.
Dette beløpet er ikke synlig for selger eller andre budgivere.

Blir du overbydd vil AutoBudet automatisk legge inn nytt bud for deg inntil du igjen har vinnende bud eller auksjonen når ditt Maksbud/AutoBud.

Blir du blir vinner av auksjonen skal du bare betale det beløpet som er ditt vinnende bud, som ikke nødvendigvis er like høyt som ditt Maksbud/AutoBud

Endre Autobud
Du kan endre AutoBudet ditt etter at det er lagt inn, uten at ditt gjeldende bud øker.
Dette gjør du ved å legge inn et nytt bud på vanlig måte, så lenge du har ledende bud fra før, vil kun autobudet ditt bli endret.

Auksjoner med skjult minstepris
Har du ledende bud på en auksjon der minstepris ikke er oppnådd, får du ikke overbydd deg selv uten å by høyere enn minsteprisen.
For å finne ut minsteprisen kan du øke autobudet ditt. Så snart det legges inn autobud høyere enn minstepris vil det bli registrert et bud lik minsteprisen.

Eksempler på autobud
Når det er AutoBud med i auksjonen, kan det se ut som om noen budgivere slår ut andre budgivere med et likt bud.
Dette inntreffer når en ny budgiver legger inn et bud som er nøyaktig likt et allerede innlagt AutoBud. AutoBudet er da vinnende.

Eksempel:Utropsprisen er kr 100,- og budintervall= kr 25,-
Budgiver1 legger inn et bud/autobud på kr 125,-, gjeldende bud blir da kr 100,- og neste mulige bud blir kr 125,-
Budgiver2 legger så inn et bud på kr 125,-, dette budet vil da bli slått av AutoBudet på kr 125,- fra budgiver1, siden det ble lagt inn først.

--------------------------------------------------------------------

Legges det inn et AutoBud som slår et allerede innlagt AutoBud, vil budene gjøre et hopp.

Eksempel:Utropsprisen er kr 100,- og budintervall= kr 25,-
Budgiver1 legger inn et bud/autobud på kr 250,-, gjeldende bud blir da kr 100,- og neste mulige bud blir kr 125,-
Budgiver2 legger så inn et bud/autobud på kr 300,-, dette vil da overby Budgiver1 sitt autobud på kr 250,- og gjeldende bud blir da kr 275,- (Budgiver1 sitt autobud + et budintervall).