Minstepris

Skjult minstepris er en funksjon du kan bruke hvis du ønsker å starte budgivningen på et lavere nivå enn det du ønsker å selge objektet for

Setter du inn en Minstepris er ikke bud vinnende og du er ikke forpliktet til å selge objektet før Minstepris er oppnådd.

Minstepris er ikke synlig for budgivere og kan om ønskelig settes mye høyere enn Utropsprisen.

Ønsker du ikke å bruke skjult minstepris lar du feltet stå tomt. Minsteprisen blir da lik utropspris.

Merk:
Det koster kr 5,- å bruke skjult minstepris.

Skjult minstepris kan kun aktiveres når annonsen opprettes eller gjenåpnes som en ny annonse.
Den kan senere evt. fjernes ved å redigere annonsen og la feltet for minstepris stå tomt eller sette 0 som minstepris.