kategorier:

 
 
 
Bud Ingen

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1616-17.jpegNK 1616-17. **. 13,00 kr Turistmerker 2006, Parkr 12,0003 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1618-19.jpegNK 1618-19. **. 17,00 kr Turistmerker 2006, Parkr 15,0003 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1620-21.jpegNK 1620-21. **. 21,00 kr Turistmerker 2006, Parkr 19,0015 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1622.jpegNK 1622. **. 6,50 kr Forbrukersamvirket 100 årkr 6,0013 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1623.jpegNK 1623. **. A-Innland Personlig Frimerke - Duekr 20,0013 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1624.jpegNK 1624. **. B-Innland Marint Liv i Norge - Kråkebollekr 14,0016 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1625.jpegNK 1625. **. A-Innland Marint Liv i Norge - Blåstålkr 14,0006 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1626.jpegNK 1626. **. 6,50 kr Hans Majestets Kongens Garde 150 år - kr 6,0003 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1627.jpegNK 1627. **. 13,00 kr Hans Majestets Kongens Garde 150 år -kr 12,0003 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1626-27.jpegNK 1626-27. **. 19,50 kr Hans Majestets Kongens Garde 150 åkr 18,0004 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1628.jpegNK 1628. **. 8,50 kr Europamerker (CEPT) - Integrasjonkr 8,0003 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1629.jpegNK 1629. **. 13,00 kr Europamerker (CEPT) - Integrasjonkr 12,0004 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1630.jpegNK 1630. **. A-Innland Personlig Frimerke - Lyktkr 18,0006 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1631-32.jpegNK 1631-32. **. 2x A-Innland Julefrimerker 2006, Parkr 28,0005 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1633.jpegNK 1633. **. A-Innland Valentins Dag lXkr 14,0024 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1634.jpegNK 1634. **. A-Innland Motorsport Vinterrally - Petter Solkr 14,0009 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1635.jpegNK 1635. **. A-Europa Motorsport Vinterrally - Henning Solkr 21,0008 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1636.jpegNK 1636. **. A-Verden Motorsport Vinterrally - Thomas Schikr 26,0009 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1634-36, BL 32.jpegNK 1634-36, BL 32. **. A- I+E+V Motorsport Vinterrally, Mikr 75,0013 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1637.jpegNK 1637. **. 12,00 kr Norsk Fauna Offset - Piggsvinkr 11,0005 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1638.jpegNK 1638. **. 22,00 kr Norsk Fauna Offset - Ekornkr 19,0005 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1639-40, BL 33.jpegNK 1639-40, BL 33. **. 23,50 kr Det Internasjonale Polarårekr 23,0003 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1641.jpegNK 1641. **. 6,50 kr Kong Harald V 70 årkr 6,0005 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1642.jpegNK 1642. **. A-Europa Theodor Kittelsen 150 år - Et Overfakr 21,0016 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1643.jpegNK 1643. **. A-Verden Theodor Kittelsen 150 år - For Tidlikr 26,0015 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1644.jpegNK 1644. **. A-Innland Porsgrunn 200 årkr 14,0013 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1645-46.jpegNK 1645-46. **. 2x A-Innland Turistmerker 2007, Parkr 28,0015 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1647-48.jpegNK 1647-48. **. 2x A-Europa Turistmerker 2007, Parkr 42,0006 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1649-50.jpegNK 1649-50. **. 2x A-Verden Turistmerker 2007, Parkr 52,0005 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1651.jpegNK 1651. **. 11,00 kr Marint Liv i Norge - Makrellkr 10,0003 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1652.jpegNK 1652. **. 14,00 kr Arkitektjubiléer - Vår Frue Kirke 800kr 12,0023 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1653.jpegNK 1653. **. 23,00 kr Arkitektjubiléer - Vardøhus Festningkr 28,0021 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1654.jpegNK 1654. **. 9,00 kr Europamerker (CEPT) - Speiderbevegelsekr 14,0021 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1655.jpegNK 1655. **. 11,00 kr Europamerker (CEPT) - Speiderbevegelskr 14,0023 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1656-57.jpegNK 1656-57. **. 2x A-Innland Norske Fyrtårn II, Hefteparkr 28,0016 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1658.jpegNK 1658. **. A-Innland Personlig Frimerke - Markjordbærkr 20,0014 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1659.jpegNK 1659. **. 7,00 kr Riksmålsforbundet 100 årkr 6,0014 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1660-63.jpegNK 1660-63. **. 4x A-innland Marint Liv i Norge VI, 4-strikr 56,0004 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1664.jpegNK 1664. **. 23,00 kr Halldis Moren Vesaas 100 årkr 20,0004 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1665.jpegNK 1665. **. 14,00 kr Vitenskapelige Jubiléer - D.K.N.Berg- Hotkr 20,0061 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1666.jpegNK 1666. **. 14,00 kr Vitenskapelige Jubiléer - Videnskaps- Hotkr 20,0061 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1667.jpegNK 1667. **. 4x A-Innland Personlig Frimerke IV, Halvheftekr 60,0033 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1668-69.jpegNK 1668-69. **. 2x A-Innland Julefrimerker 2007, Hefteparkr 28,0014 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1670.jpegNK 1670. **. A-Innland Europamerker (CEPT) - Valentins Dagkr 14,0016 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1671.jpegNK 1671. **. A-Europa Europamerker (CEPT) - Valentins Dagkr 21,0016 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1672.jpegNK 1672. **. 11,00 kr Norsk Fauna Offset - Elgkr 10,0015 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1673.jpegNK 1673. **. 14,00 kr Norsk Fauna Offset - Brunbjørnkr 12,0025 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1674.jpegNK 1674. **. 23,00 kr Norsk Fauna Offset - Ulvkr 30,0031 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1675-78.jpegNK 1675-78. **. 4x A-Innland Norges Skiforbund 100 år, 4-skr 56,0006 stk

Etter 1999 Nk 1382 -
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/norway/1679-80, BL 34.jpegNK 1679-80, BL 34. **. A- I+E Norden-utgave - Mytiske Stedkr 36,0003 stk

Forrige  -   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19    +  Neste

Generert: 09.04.2020 05:11:45
GiBud.no


Det er GRATIS å opprette auksjoner på GiBud.no.
Du betaler kun 4% (maks kr 35,- pr objekt) i provisjon ved oppnådd salg.Bruk som startside                           Legg til i favoritter              

Aktive objekter   Solgte objekter